Περιήγηση: Γεώργιος Σουρής

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 2 Φεβρουαρίου

1853 Γεν­νιέ­ται ο σατι­ρι­κός ποι­η­τής Γεώρ­γιος Σου­ρής. http://atexnos.gr/%CE%B3%CE%B9%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82-%CF%83%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%AE%CF%82/ 1880 Τοπο­θε­τεί­ται στην Ιντιά­να των ΗΠΑ ο πρώ­τος ηλε­κτρι­κός φανο­στά­της. 1882 Γεννιέται…

Πρόσωπα
Γιώργος Σουρής

Ο Γιώρ­γος Σου­ρής γεν­νή­θη­κε στις 2 Φλε­βά­ρη 1853 και πέθα­νε στις 26 Αυγού­στου 1919. Για τον τόπο γέν­νη­σης του ερί­ζουν τόσες ελληνικές…