Περιήγηση: Γιάννης Διακογιάννης

Επικαιρότητα
Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο αντίο στο Γιάννη Διακογιάννη

Σε κλί­μα συγκί­νη­σης τελέ­στη­κε σήμε­ρα το μεση­μέ­ρι, στο Πρώ­το Νεκρο­τα­φείο Αθη­νών, η κηδεία του εμβλη­μα­τι­κού αθλη­τι­κο­γρά­φου Γιάν­νη Δια­κο­γιάν­νη, ο οποίος…

Επικαιρότητα
Το ΚΚΕ για τον θάνατο του Γιάννη Διακογιάννη: «Του “Διακογιάννη η φωνή” θα μείνει για πάντα στην ιστορία»

Το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ εξέ­δω­σε την εξής ανα­κοί­νω­ση για τον θάνα­το του Γιάν­νη Δια­κο­γιάν­νη:  «Του “Δια­κο­γιάν­νη η…