Περιήγηση: Γιάννης Κηπόπουλος

Επικαιρότητα
Λιτόχωρο: Μαχητική συγκέντρωση ενάντια στη μετατροπή του σε ορμητήριο πολέμου των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ

Μαχη­τι­κή συγκέ­ντρω­ση ενά­ντια στη μετα­τρο­πή του Λιτο­χώ­ρου σε ορμη­τή­ριο πολέ­μου και στην Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή Συμ­φω­νία για τις Βάσεις πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε σήμε­ρα το…