Περιήγηση: Γιάννης Οικονόμου

Πολιτική
Γ. Οικονόμου: Σαν κίνηση φανατισμού εμφάνισε την ύψωση παλαιστινιακής και ελληνικής σημαίας από διαδηλωτή

Ως κίνη­ση φανα­τι­σμού χαρα­κτή­ρι­σε, ανά­με­σα στα άλλα, σε συνέ­ντευ­ξή του στο «Mega», ο υπουρ­γός Δημό­σιας Τάξης, Γ. Οικο­νό­μου, την κίνηση…

Επικαιρότητα
ΠΑΣΟΚ: Καταγγέλει τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Γ. Οικονόμου για υβριστική συμπεριφορά

Την παρέμ­βα­ση του εκπρο­σώ­που Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Δημή­τρη Μάν­τζιου προ­κά­λε­σε η δημο­σιο­ποί­η­ση στο δια­δί­κτυο βίντεο στο οποίο φαί­νε­ται ο κυβερνητικός…

Επικαιρότητα
Αθλιότητα του κυβερνητικού εκπροσώπου Γ.Οικονόμου: Επέρριψε ευθύνη στη χαμηλοσυνταξιούχο για την έξωση!!

Ευθύ­νη στη χαμη­λο­συ­ντα­ξιού­χο Ιωάν­να Κολο­βού έφτα­σε να επιρ­ρί­ψει ο κυβερ­νη­τι­κός εκπρό­σω­πος Γιάν­νης Οικο­νό­μου για το γεγο­νός ότι το σπί­τι της…

Επικαιρότητα
Προκλητικός ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γ. Οικονόμου για την έξωση στην χαμηλοσυνταξιούχο

Την ώρα που μια χαμη­λο­συ­ντα­ξιού­χος ξεσπι­τώ­νε­ται ο κυβερ­νη­τι­κός εκπρό­σω­πος μιλάς για θεσμι­κό πλαί­σιο που προ­στα­τεύ­ει τη λαϊ­κή κατοι­κία! Ισχυ­ρί­στη­κε ότι…

Πολιτική
Featured Video Play Icon
Γιάννης Οικονόμου: Τι έλεγε το 2012 για τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ ο σημερινός κυβερνητικός εκπρόσωπος… (VIDEO)

«Ήταν και παρα­μέ­νουν αδιόρ­θω­τοι…» Από­σπα­σμα εκπο­μπής του 2012, με τον Γιάν­νη Οικο­νό­μου, σημε­ρι­νό κυβερ­νη­τι­κό εκπρό­σω­πο, να καταγ­γέλ­λει ΝΔ και ΠΑΣΟΚ…

Επικαιρότητα
Κυβέρνηση: Θέλει να μετατρέψει τη Θεσσαλονίκη σε ΝΑΤΟικό ορμητήριο — Παραδοχή Οικονόμου

Ορθά­νοι­χτο άφη­σε το ενδε­χό­με­νο μετα­τρο­πής του λιμα­νιού της Θεσ­σα­λο­νί­κης σε ΝΑΤΟι­κό ορμη­τή­ριο στο πλαί­σιο της εμπλο­κής της χώρας μας στον…