Περιήγηση: Γιάννης Πασαλίδης

Πρόσωπα
Γιάννης Πασαλίδης, σταθερός σύμμαχος και συνεργάτης των κομμουνιστών

Στις 15 Μαρ­τί­ου 1968 πέθα­νε στη Θεσ­σα­λο­νί­κη ο πρό­ε­δρος της ΕΔΑ Γιάν­νης Πασα­λί­δης. Η στρα­τιω­τι­κο­φα­σι­στι­κή δικτα­το­ρία δε σεβά­στη­κε ούτε τα βαθιά γηρατειά…