Περιήγηση: Γιάννης Πρετεντέρης

Επικαιρότητα
Το ΚΚΕ για την επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι του δημοσιογράφου Γ. Πρετεντέρη

Αυτο­σχέ­διο εμπρη­στι­κό μηχα­νι­σμό που απο­τε­λεί­το από γκα­ζά­κια τοπο­θέ­τη­σαν άγνω­στοι στις 04:10 σήμε­ρα εξω­τε­ρι­κά της πολυ­κα­τοι­κί­ας που μένει ο δημο­σιο­γρά­φος Γιάννης…