Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Περιήγηση: Γιάννης Πρωτούλης

Πρω­τού­λης Γιάν­νης, 41 χρο­νών, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ και Περι­φε­ρεια­κός Σύμ­βου­λος Αττι­κής από το 2014. Υπήρ­ξε Γραμ­μα­τέ­ας του ΚΣ της ΚΝΕ (2007–2011), βου­λευ­τής Β΄ Αθή­νας (2007–2012). Διε­τέ­λε­σε μέλος της Διοί­κη­σης του Εργα­τι­κού Κέντρου Αθή­νας (2001 — 2006)

Πολιτική
Featured Video Play Icon
Γ. Πρωτούλης: Αρνητικό το ΚΚΕ σε δημοψήφισμα που θα δίνει λαβή στον σκοταδισμό και σε κανιβαλισμό συνανθρώπων

Το ΚΚΕ είναι αρνη­τι­κό στο δημο­ψή­φι­σμα που πρό­τει­νε η εκκλη­σία για τον γάμο ομό­φυ­λων ζευ­γα­ριών τόνι­σε ο Γιάν­νης Πρω­τού­λης, μέλος…

Πολιτική
Featured Video Play Icon
Γ. Πρωτούλης: Ο μόνος χώρος που μπορεί να παραχωρήσει η Περιφέρεια στους φασίστες είναι ο υπόνομος

Την πανευ­ρω­παϊ­κή φασι­στο­σύ­να­ξη στο Νέο Ηρά­κλειο την 1η Νοέμ­βρη, κατήγ­γει­λε ο επι­κε­φα­λής της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» Αττι­κής, Γιάν­νης Πρω­τού­λης, μιλώ­ντας στη…

Πολιτική
Featured Video Play Icon
Γ. Πρωτούλης: Κριτήριο και για τον β’ γύρο των εκλογών είναι ποιος υπηρέτησε με συνέπεια τα δικαιώματα του λαού και ποιος όχι (VIDEO)

Για τον β’ γύρο των δημο­τι­κών εκλο­γών, κρι­τή­ριο για τον κόσμο πρέ­πει να είναι ποιος από τους υπο­ψη­φί­ους έχει υπηρετήσει…

Εκδηλώσεις
Featured Video Play Icon
Μεγαλειώδης η συγκέντρωση της ΛαΣυ στην ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ _Δ. Κουτσούμπας: Την Κυριακή να πάθει η κυβέρνηση το πρώτο μεγάλο στραπάτσο! _Ηλ. Σταμέλος: O λαός της Καισαριανής στέλνει μήνυμα νίκης!

Είναι η ώρα η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση», με υπο­ψή­φιο περι­φε­ρειάρ­χη τον Γιάν­νη Πρω­τού­λη, να απο­τε­λέ­σει την έκπλη­ξη στην Αττι­κή, είναι η…

Πολιτική
Γ. Πρωτούλης: Δεν θα περιμένουμε το επόμενο κρατικό και εργοδοτικό έγκλημα

Ο Γιάν­νης Πρω­τού­λης, υπο­ψή­φιος περι­φε­ρειάρ­χης Αττι­κής με τη «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση», ανα­φε­ρό­με­νος στο νέο κρα­τι­κό και εργο­δο­τι­κό έγκλη­μα στον Πει­ραιά, έκα­νε την εξής δήλωση:…

Εκδηλώσεις
Λαϊκή Συσπείρωση Καισαριανής: μεγάλη προεκλογική συγκέντρωση με Ηλία Σταμέλο & Γιάννη Πρωτούλη _θα χαιρετίσει ο Δημήτρης Κουτσούμπας _πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα

Πέμ­πτη 5 Οκτώ­βρη, 7.30 μ.μ. Πλα­τεία δημάρ­χου Παν. Μακρή   Θα μιλή­σουν: Γιάν­νης Πρω­τού­λης, υπο­ψή­φιος Περι­φε­ρειάρ­χης Αττι­κής Ηλί­ας Στα­μέ­λος, υποψήφιος…

Μετάβαση στο περιεχόμενο