Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Περιήγηση: Γιάννης Πρωτούλης

Πρω­τού­λης Γιάν­νης, 41 χρο­νών, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ και Περι­φε­ρεια­κός Σύμ­βου­λος Αττι­κής από το 2014. Υπήρ­ξε Γραμ­μα­τέ­ας του ΚΣ της ΚΝΕ (2007–2011), βου­λευ­τής Β΄ Αθή­νας (2007–2012). Διε­τέ­λε­σε μέλος της Διοί­κη­σης του Εργα­τι­κού Κέντρου Αθή­νας (2001 — 2006)

Επικαιρότητα
ΠΡΩΤΟΥΛΗΣ Δόθηκαν 30 χιλ. ευρώ για δασικούς δρόμους και 300 εκατ. για το Αφγανιστάν
Featured Video Play Icon
Γ. Πρωτούλης: Δόθηκαν 30 χιλ. ευρώ για δασικούς δρόμους στην Αττική και 300 εκατ. για το Αφγανιστάν

Τις εγκλη­μα­τι­κές ευθύ­νες της σημε­ρι­νής και των προη­γού­με­νων κυβερ­νή­σε­ων που άφη­σαν τη χώρα ανο­χύ­ρω­τη απέ­να­ντι στις πυρ­κα­γιές επι­σή­μα­νε ο Γιάννης…

Πολιτική
Ορισμένα συμπεράσματα από τη μάχη για ανασύνταξη του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος

Βασι­κό ζήτη­μα που βάζου­με στη συζή­τη­ση στο τρί­το κεί­με­νο των Θέσε­ων είναι η κατά­στα­ση στο εργα­τι­κό συν­δι­κα­λι­στι­κό κίνη­μα σήμε­ρα, η…

Επικαιρότητα
Συνέντευξη Πρωτούλη, στο CNN: Προτεραιότητα να βγει ο λαός όρθιος από την πανδημία και να μην πληρώσει ξανά την καπιταλιστική κρίση

Συνέ­ντευ­ξη στο CNN Greece και το δημο­σιο­γρά­φο Γ. Αλμπά­νη παρέ­θε­σε ο Γιάν­νης Πρω­τού­λης, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.…

Μετάβαση στο περιεχόμενο