Περιήγηση: Γιάννης Χαλκίδης

Πρόσωπα
Ομιλία του προέδρου του ΣΦΕΑ Σπύρου Χαλβατζή στην τιμητική εκδήλωση για το Γιάννη Χαλκίδη

Αγα­πη­τοί φίλοι, συνα­γω­νι­στές και συνα­γω­νί­στριες, σύντρο­φοι Ο Σύν­δε­σμος Φυλα­κι­σθέ­ντων και Εξο­ρι­σθέ­ντων Αντι­στα­σια­κών 1967–74 τιμά σήμε­ρα έναν ξεχω­ρι­στό αγω­νι­στή. Ενα από…

Πρόσωπα
Γιάννης Χαλκίδης, 5 Σεπτεμβρίου 1967, τον δολοφόνησαν εν ψυχρώ οι ασφαλίτες

Στις 5 Σεπτέμ­βρη 1967 δολο­φο­νεί­ται από την Ασφά­λεια Θεσ­σα­λο­νί­κης ο Γιάν­νης Χαλ­κί­δης, στέ­λε­χος του Πατριω­τι­κού Αντι­δι­κτα­το­ρι­κού Μετώ­που Νέων. Ο Γιάν­νης Χαλκίδης…