Περιήγηση: Γιάννης Ψυχοπαίδης

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Αντώνης Φωστιέρης – Γιάννης Ψυχοπαίδης: «Ζωγραφική συνομιλία με την Ποίηση»

Γρά­φει η Ευγε­νία Καβαλ­λά­ρη // φιλό­λο­γος Ένα βιβλίο έκπλη­ξη από τις εκδό­σεις Καστα­νιώ­τη προ­στέ­θη­κε στις προ­θή­κες των βιβλιο­πω­λεί­ων και στις…