Περιήγηση: Γιάσερ Αραφάτ

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 3 Φεβρουαρίου

1468 πεθαί­νει σε ηλι­κία 68 ετών ο Γου­τεμ­βέρ­γιος, ο εφευ­ρέ­της της τυπο­γρα­φί­ας. http://atexnos.gr/%CE%B9%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%B3%CE%BF%CF%85%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82/ 1811 Γεν­νιέ­ται στις ΗΠΑ ο Ορά­τιος Γκρίλι,…