Περιήγηση: Γιατρός

Κοινωνία
Απαράδεκτη αυστηρότητα σε γιατρό που πήγαινε στο νοσοκομείο για εφημερία — Του έκοψαν πρόστιμο

Πρό­στι­μο σε για­τρό του νοσο­κο­μεί­ου Βέροιας επέ­βα­λε η Τρο­χαία όταν απο­δε­δειγ­μέ­να την την Κυρια­κή 3 Ιανουα­ρί­ου 2021 μετέ­βαι­νε στο νοσοκομείο,…

Επικαιρότητα
Όλη η δράση του “γιατρού του Βατικανού” που κατηγορείται για τον θάνατο δύο ανηλίκων

Ως “για­τρός του Βατι­κα­νού”, αλλά και του “Ερυ­θρού Σταυ­ρού”, σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες του Αθη­ναϊ­κού Μακε­δο­νι­κού Πρα­κτο­ρεί­ου Ειδή­σε­ων από πηγές της…