Περιήγηση: Γιεγκόρ Τσέρνεφ

Διεθνή
Κλιμακώνεται η ιμπεριαλιστική σύγκρουση: Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΝΑΤΟ αναγνώρισε τη Ρωσία ως «κράτος-τρομοκράτη»!

«Λάδι» στη φωτιά της ιμπε­ρια­λι­στι­κής σύγκρου­σης έρι­ξε η Κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Συνέ­λευ­ση του ΝΑΤΟ χαρα­κτη­ρί­ζο­ντας επί­ση­μα τη Ρωσι­κή Ομο­σπον­δία ως κρά­τος τρομοκράτη.…