Περιήγηση: Γιούρι Μιχαήλοβιτς Νεπρίντσεφ

Εικαστικές Τέχνες
Ζωγραφική: Γιούρι Νεπρίντσεφ, ο δημοφιλέστερος ζωγράφος του Σοβιετικού — Ρωσικού λαού.

Γρά­φει η Τασ­σώ Γαΐ­λα  Αρθρο­γρά­φος-Ερευ­νή­τρια. Γιού­ρι Νεπρίν­τσεφ (ρωσικά‑Ю́рий Миха́йлович Непри́нцев), ο Σοβιε­τι­κός κι αργό­τε­ρα Ρώσος ζωγρά­φος και ακα­δη­μαϊ­κός, που αγαπήθηκε…