Περιήγηση: Γιόσεπ Μπαρτομέου

Αθλητικά
Σκάνδαλο στη Μπαρτσελόνα: Πλήρωναν εταιρεία για να… «θάβει» τους παίκτες στα social media!

Σοβα­ρούς “τριγ­μούς” προ­κα­λεί στην ποδο­σφαι­ρι­κή ομά­δα της Μπαρ­τσε­λό­να ρεπορ­τάζ, σύμ­φω­να με το οποίο η διοί­κη­ση του συλ­λό­γου χρη­σι­μο­ποιεί μέσω παρένθετης…