Περιήγηση: Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ

Μουσική
Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ

Στις 21 Μαρ­τί­ου 1685 γεν­νιέ­ται ο Γιό­χαν Σεμπά­στιαν Μπαχ. Απ’ τους μεγα­λύ­τε­ρους (κατ’ άλλους ο μεγα­λύ­τε­ρος) συν­θέ­τες κλα­σι­κής μου­σι­κής, ο Μπαχ…