Περιήγηση: Γιώργης Μωραΐτης

Πολιτισμός
Από τη νουβέλα του Γιώργη Μωραΐτη «Με κομμένη ανάσα», εμπνευσμένη από την εκτέλεση των 106 στο Κούρνοβο

Απ’ την άκρη του κάμπου έρχε­ται ένα μπου­λού­κι αντάρ­τες. Στη μέση φαί­νε­ται ο Βλα­χά­βας. Ανε­βαί­νουν στη δημο­σιά. Προ­χω­ρούν σκυ­φτοί και…

Πρόσωπα
Γιώργης Μωραΐτης: Θαρραλέος, ατρόμητος, αλύγιστος, λαϊκός αγωνιστής, κομμουνιστής

Απο­χαι­ρε­τι­σμός του σ. Γιώρ­γου Μωρα­ΐ­τη, από το Σπύ­ρο Χαλ­βα­τζή, πρό­ε­δρο (σ.σ. τότε αντι­πρό­ε­δρο) του Συν­δέ­σμου Φυλα­κι­σθέ­ντων και εξο­ρι­σθέ­ντων Αντι­στα­σια­κών 1967–1974.…

Ατέχνως
Σε κλίμα συγκίνησης και περηφάνιας το τελευταίο αντίο στον Γιώργη Μωραΐτη

Στο Νεκρο­τα­φείο Αμα­ρου­σί­ου με ένα παρα­τε­τα­μέ­νο χει­ρο­κρό­τη­μα από συγ­γε­νείς, συντρό­φους, συνα­δέλ­φους, φίλους και γνω­στούς τελεί­ω­σε το μακρύ, πολυ­κύ­μα­ντο ταξί­δι ζωής…

Επικαιρότητα
Συλλυπητήρια από τον πρόεδρο της Βουλής για το θάνατο του Γιώργη Μωραΐτη

Τα συλ­λυ­πη­τή­ριά του για το θάνα­το του δημο­σιο­γρά­φου Γιώρ­γη Μωρα­ΐ­τη, ιστο­ρι­κού στε­λέ­χους του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Ελλά­δας και εμβλη­μα­τι­κής μορ­φής της…

Επικαιρότητα
Αποχαιρετιστήριο του ΣΥΡΙΖΑ για τον Γ. Μωραΐτη: “Εμβληματική μορφή της εθνικής μας αντίστασης και του κομμουνιστικού κινήματος”

«Εμβλη­μα­τι­κή μορ­φή της εθνι­κής μας αντί­στα­σης και του κομ­μου­νι­στι­κού κινή­μα­τος» χαρα­κτη­ρί­ζει ο ΣΥΡΙΖΑ τον Γιώρ­γο Μωρα­ΐ­τη, στέ­λε­χος του ΚΚΕ που…