Περιήγηση: Γιώργος Βαβίτσας

Νέες Κυκλοφορίες
ΝΕΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ Αρθούρος Ρεμπώ Επαναστάτης και μποέμ ΜΙΚΡΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ

ΝΕΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ Αρθού­ρος Ρεμπώ Επα­να­στά­της και μπο­έμ ΜΙΚΡΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ Μιας πραγ­μα­τι­κά εμβλη­μα­τι­κής μορ­φής της νεώ­τε­ρης ποί­η­σης. «Το παι­δί Σαίξπηρ» –…