Περιήγηση: Γιώργος Γαβριλάκης

Επικαιρότητα
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο αντίο στον σ. Γιώργο Γαβριλάκη

Σε κλί­μα συγκί­νη­σης το τελευ­ταίο αντίο στο σύντρο­φο Γιώρ­γο Γαβρι­λά­κη στο Νεκρο­τα­φείο Και­σα­ρια­νής. Στην πολι­τι­κή κηδεία παρευ­ρέ­θη­καν σύντρο­φοι φίλοι και…