Περιήγηση: Γιώργος Θεοδωράκης

Επικαιρότητα
Προσβλητικές για τη σύζυγο του Μίκη Θεοδωράκη, Μυρτώ, ανακρίβειες αφιερωμάτων στη μνήμη της Γιούλιας Γαζετοπούλου

Αντι­γρά­φου­με από το μπλοκ Τheodorakism: ΜΥΡΤΩ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ Αγα­πη­τοί ανα­γνώ­στες, Στα διά­φο­ρα αφιε­ρώ­μα­τα στη μνή­μη της Γιού­λιας Γαζε­το­πού­λου που δια­βά­σα­με πρό­σφα­τα, κάποιοι…