Περιήγηση: Γιώργος Κουμουτσάκος

Επικαιρότητα
Η Αττική στο χιόνι θαμμένη, οι «άριστοι» ποζάρουν ευτυχισμένοι…

Ένα από τα βασι­κά γνω­ρί­σμα­τα των «άρι­στων» της κυβέρ­νη­σης είναι ότι είναι προ­κλη­τι­κά ξεδιά­ντρο­ποι. Και ξεδιά­ντρο­πα προ­κλη­τι­κοί. Τα τελευ­ταία εικοσιτετράωρα,…

Επικαιρότητα
Κυβερνητική υποκρισία: Από τη μια νέα μέτρα και «ατομική ευθύνη» και απ’ την άλλη… ο Κουμουτσάκος

Την στιγ­μή που τα κρού­σμα­τα του κορω­νοϊ­ού αυξά­νο­νται και η κυβέρ­νη­ση — επι­κα­λού­με­νη ως συνή­θως την «ατο­μι­κή ευθύ­νη» — επιβάλλει…

Πολιτική
Η Νέα Δημοκρατία στο πλευρό των φονιάδων του συριακού λαού, χαρακτηρίζει «αναγκαία» την επίθεση!

Από το κόμ­μα που δια­χρο­νι­κά βρί­σκε­ται στο πλευ­ρό των αμε­ρι­κα­νών και ευρω­παί­ων ιμπε­ρια­λι­στών-φονιά­δων και δικαιο­λο­γεί κάθε τους ενέρ­γεια, δε μπορεί…