Περιήγηση: Γιώργος Μουσγάς

Μουσική
Λαϊκό πάλκο στη Λαϊκή!

Γρά­φει ο Γιώρ­γος Μου­σγάς // Απέ­να­ντι απ’ το Ολυ­μπια­κό Στά­διο, στη Λαϊ­κή της οδού Λαυ­ρί­ου στο «τριε­θνές» των δήμων Νέας Ιωνί­ας, Μαρουσίου…

Κοινωνία
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ: Καβάλα πήγαν στον καιρό, μες τη βροχή!

Γρά­φει ο Γιώρ­γος Μου­σγάς // Πιό­τε­ρο με εκεί­νες τις απα­ράμ­μι­λες συναυ­λί­ες του Μίκη Θεο­δω­ρά­κη στη μετα­πο­λί­τευ­ση έμοια­ζε το πανελ­λα­δι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο στα Προπύλαια…