Περιήγηση: Γιώργος Μούτσιος

Ατέχνως
Γιώργος Μούτσιος,

Ο Γιώρ­γος Μού­τσιος, γεν­νή­θη­κε στην Καλα­μά­τα στις 31 Ιανουα­ρί­ου 1932. Σπού­δα­σε μου­σι­κή, τρα­γού­δι και θέα­τρο στο Ελλη­νι­κό Ωδείο και στη…