Περιήγηση: Γιώργος Μπεκιάρης

Επικαιρότητα
Άθλια εθνικιστική ανάρτηση του αντιδημάρχου Περιστερίου — Δήλωση του επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης»

Την άθλια ανάρ­τη­ση του αντι­δη­μάρ­χου Περι­στε­ρί­ου που απει­κο­νί­ζει την Τουρ­κία ως ελλη­νι­κό έδα­φος κατα­δι­κά­ζει ο Γιώρ­γος Σιδέ­ρης, μέλος της ΚΕ…

Σκίτσα
Για τους εορτάζοντες Γιώργηδες και Γεωργίες

Του Γιώρ­γου Μπε­κιά­ρη (Ανα­δη­μο­σί­ευ­ση) https://atexnos.gr/%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B1-23-%CE%B1%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%AC%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82/ https://atexnos.gr/%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BB%CE%AC-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B7%CE%B4%CE%B5%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82/