Περιήγηση: Γιώργος Πέρρος

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Γ. Πέρρος: Τοποθέτηση στο 38ο Συνέδριο ΓΣΕΕ — Πρόταση για πανελλαδική απεργία στις 16 Μάρτη (VIDEO)

Πρό­τα­ση για πανελ­λα­δι­κή πανερ­γα­τι­κή απερ­γία την Πέμ­πτη 16 Μάρ­τη κατέ­θε­σε, εκ μέρους της ΔΑΣ, ο Γιώρ­γος Πέρ­ρος μιλώ­ντας το απόγευμα…

Επικαιρότητα
«Συνελήφθη»… ασφαλίτης στην έναρξη του συνεδρίου του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης — Καταγγελία του ΠΑΜΕ

Η παρου­σία αστυ­νο­μι­κού διευ­θυ­ντή, κατό­πιν ενός ασφα­λί­τη και του διοι­κη­τή του, στο ξεκί­νη­μα των εργα­σιών του 33ου Συνε­δρί­ου του Εργα­τι­κού Κέντρου Θεσ­σα­λο­νί­κης, έδειξαν…

Επικαιρότητα
ΓΣΕΕ — Απεργία: Στρίβειν στη …οδό του εργατοπατερισμού και της υπονόμευσης δια της μεταθέσεως

Η χτε­σι­νή (σ.σ. προ­χτε­σι­νή) συνε­δρί­α­ση της Ολο­μέ­λειας της διοί­κη­σης της ΓΣΕΕ θα μεί­νει στην ιστο­ρία της ως μνη­μείο εργα­το­πα­τε­ρι­σμού, αφού…

Επικαιρότητα
Χιλιάδες εργαζόμενοι, συνταξιούχοι και νέοι διαδήλωσαν ενάντια στην εκμετάλλευση και στην εμπλοκή της χώρας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο

Πολύ μεγά­λη και μαχη­τι­κή η πορεία και η απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση του ΠΑΜΕ για την Εργα­τι­κή Πρω­το­μα­γιά 2018, στην Αθή­να, όπου…