Περιήγηση: Γιώργος Πίττας

Κοινωνία
Δίκη Χρυσής Αυγής: «Στην υπαρξιακή πολιτική της ταυτότητα, η ΧΑ έχει το στοιχείο του αντικομμουνισμού. Ο κατεξοχήν εχθρός είναι ο κομμουνιστής…»

Καται­γι­στι­κές οι κατα­θέ­σεις των μαρ­τύ­ρων στη δίκη της ναζι­στι­κής εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης Χρυ­σή Αυγή που συνε­χί­στη­κε σήμε­ρα μετά τη δια­κο­πή των γιορ­τών, τόσο για…