Περιήγηση: Γιώργος Παπανδρέου

Πολιτική
Εκλογές ΚΙΝΑΛ: Προηγείται ο Ν. Ανδρουλάκης — Δεύτερος ο Γ. Παπανδρέου

Ολο­κλη­ρώ­θη­κε ο πρώ­τος γύρος των εσω­κομ­μα­τι­κών εκλο­γών στο ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ. Σύμ­φω­να με νεώ­τε­ρα απο­τε­λέ­σμα­τα από τη κατα­μέ­τρη­ση των ψήφων στην εσωκομματική…

Πολιτική
Εκλογές ΚΙΝΑΛ-Δημοσκόπηση: Προηγείται ο Ανδ. Λοβέρδος, ακολουθούν Γ. Παπανδρέου και Ν. Ανδρουλάκης

Σχε­δόν τριά­ντα ημέ­ρες απο­μέ­νουν για τις εσω­κομ­μα­τι­κές εκλο­γές στο Κίνη­μα Αλλα­γής (ΚΙΝΑΛ-ΠΑΣΟΚ) που θα ανα­δεί­ξουν το νέο αρχη­γό του κόμματος.…