Περιήγηση: Γιώργος Πατούλης

Επικαιρότητα
Αθλιότητα Πατούλη: Πρόστιμο στο ΚΚΕ επέβαλε η Περιφέρεια Αττικής ανασύροντας νόμο για την υπαίθρια διαφήμιση!

Με από­φα­ση της εκλε­κτής της ΝΔ περι­φε­ρεια­κής αρχής Πατού­λη στις 16/6 επι­βάλ­λε­ται πρό­στι­μο 12.000 ευρώ στο ΚΚΕ ανα­σύ­ρο­ντας άρθρο νόμου…

Πολιτική
Featured Video Play Icon
Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής: Ασέβεια απέναντι στα θύματα των Τεμπών από την παράταξη Πατούλη (VIDEO)

Την απί­στευ­τη αθλιό­τη­τα που συντε­λέ­στη­κε στη συνε­δρί­α­ση του Περι­φε­ρεια­κού Συμ­βου­λί­ου, όπου έλει­πε η διοι­κού­σα παρά­τα­ξη του Γ. Πατού­λη και «να…

Επικαιρότητα
Περιφέρεια Αττικής: Λιβελογράφημα της διοίκησης Πατούλη κατά εργαζόμενων καταγγέλλει η «Λαϊκή Συσπείρωση»

Το θρά­σος τους δεν έχει όρια… τονί­ζει η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» Αττι­κής σε ανα­κοί­νω­ση σχο­λιά­ζο­ντας δελ­τίο τύπου-λιβε­λο­γρά­φη­μα της διοί­κη­σης Πατού­λη για…

Επικαιρότητα
Περιφέρεια Αττικής: Ενάντια στις οικογένειες των θυμάτων σε Μάνδρα και Μάτι με ψήφους ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και Χρυσής Αυγής!

Ενά­ντια στις οικο­γέ­νειες των θυμά­των σε Μάν­δρα και Μάτι θα βρε­θεί στα δικα­στή­ρια η Περι­φέ­ρεια Αττι­κής που φέρει μεγά­λο μερίδιο…