Περιήγηση: Γιώργος Πατούλης

Επικαιρότητα
Περιφέρεια Αττικής: Ενάντια στις οικογένειες των θυμάτων σε Μάνδρα και Μάτι με ψήφους ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και Χρυσής Αυγής!

Ενά­ντια στις οικο­γέ­νειες των θυμά­των σε Μάν­δρα και Μάτι θα βρε­θεί στα δικα­στή­ρια η Περι­φέ­ρεια Αττι­κής που φέρει μεγά­λο μερίδιο…

Επικαιρότητα
Διδακτορικό Πατούλη: Προϊόν λογοκλοπής σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Αυγής» — Τι απαντά ο Περιφερειάρχης

Θύελ­λα αντι­δρά­σε­ων ξεσή­κω­σε στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης το ρεπορ­τάζ της εφη­με­ρί­δας «Αυγή» σύμ­φω­να με το οποίο η διδα­κτο­ρι­κή δια­τρι­βή του…

Κοινωνία
Συνέδριο γονιμότητας: Ο σκοταδισμός επιστρέφει υπό μορφή «διαδικτυακής εκδήλωσης» στην Κατερίνη

Τον περα­σμέ­νο Ιού­λιο είχε προ­γραμ­μα­τι­στεί να διορ­γα­νω­θεί στα Ιωάν­νι­να το «Πανελ­λή­νιο Συνέ­δριο Γονι­μό­τη­τας και Ανα­πα­ρα­γω­γι­κής Αυτο­νο­μί­ας». Αρχι­κά, μάλι­στα, είχε ανακοινωθεί…

Πολιτική
Περιφέρεια Αττικής: Η διοίκηση Πατούλη συνεχίζει να προσκαλεί τους εγκληματίες ναζί της Χ.Α. σε συνεδρίασεις!

«Οι ναζι­στές δεν έχουν καμιά δου­λειά στο Περι­φε­ρεια­κό Συμ­βού­λιο», ανα­φέ­ρει σε ανα­κοί­νω­σή της η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» Αττι­κής. «Η θέση των…