Περιήγηση: Γιώργος Σκούρτης

Πρόσωπα
Γιώργος Σκούρτης, στιχουργός ανυπέρβλητων τραγουδιών: “Μιλώ για τα παιδιά μου” — “Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί”

Στις 19 Νοεμ­βρί­ου 2018, σε ηλι­κία 78 ετών, έφυ­γε από τη ζωή μια σπου­δαία φυσιο­γνω­μία της λογο­τε­χνί­ας και ειδι­κά του θεάτρου,…