Περιήγηση: Γιώργος Τάτσης

Κοινωνία
Για να κρυφτεί η κρατική ευθύνη, τροφοδοτούν τον «κοινωνικό αυτοματισμό» και το ρατσισμό

Του Γιώρ­γου Τάτση* Τις τελευ­ταί­ες ώρες, μετά τον εν ψυχρώ πυρο­βο­λι­σμό του 16χρονου Ρομά από αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, γινόμαστε…