Περιήγηση: Γκέμπελς

Κοινωνία
Δίκη Χρυσής Αυγής: Ναζισμός χωρίς εγκληματική πράξη δεν υπάρχει — Να ανακαλέσει η Αδαμαντία Οικονόμου την πρότασή της

Να ανα­κα­λέ­σει την πρό­τα­σή της, που αθω­ώ­νει τη ναζι­στι­κή δολο­φο­νι­κή Χρυ­σή Αυγή, κάλε­σε την εισαγ­γε­λέα Αδα­μα­ντία Οικο­νό­μου ο εκ των…

Διεθνή
Βραζιλία: Υπουργός της κυβέρνησης Μπολσονάρου ζήλεψε τη… δόξα του Γκέμπελς

Σάλο έχει προ­κα­λέ­σει τις τελευ­ταί­ες ώρες στη Βρα­ζι­λία η απο­κά­λυ­ψη ότι ο υπουρ­γός πολι­τι­σμού της ακρο­δε­ξιάς κυβέρ­νη­σης Μπολ­σο­νά­ρου, Ρομπέρ­το Αλβίμ,…