Περιήγηση: Γκαλεάτσο Μπινιάμι

Διεθνή
Ιταλία: Νεοναζί που είχε φωτογραφηθεί με σβάστικα διορίστηκε υφυπουργός στην κυβέρνηση Μελόνι

Το 2005 είχε φωτο­γρα­φη­θεί με ναζι­στι­κό περι­βρα­χιό­νιο. Ποτέ δεν έκρυ­ψε τις ακρο­δε­ξιές του ιδέ­ες. Χθες, διο­ρί­στη­κε υφυ­πουρ­γός Υπο­δο­μών στην κυβέρνηση…