Περιήγηση: Γκαμπριέλ Μπόριτς

Διεθνή
Χιλή: Μπόριτς εναντίον Βενεζουέλας-Νικαράγουας, διαψεύδει όσους καλλιεργούσαν αυταπάτες

Θυμά­στε τους πανη­γυ­ρι­σμούς ορι­σμέ­νων «αρι­στε­ρού­τσι­κων», στην Ελλά­δα και το εξω­τε­ρι­κό, για την εκλο­γή του «σοσια­λι­στή» Γκά­μπριελ Μπό­ριτς στην Χιλή τον…

Διεθνή
Χιλή: Ο σοσιαλδημοκράτης Γκάμπριελ Μπόριτς επικράτησε στον β’ γύρο των προεδρικών εκλογών

Ο υπο­ψή­φιος του εκλο­γι­κού συνα­σπι­σμού σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κών και άλλων δυνά­με­ων «Apruebo Dignidad» (Εγκρίνω/Ψηφίζω Αξιο­πρέ­πεια), τον οποίο στη­ρί­ζει και το ΚΚ Χιλής,…