Περιήγηση: Γκιγιόμ Σιζερόν

Αθλητικά
Γκ. Παπαδάκη και Γκ. Σιζερόν, παγκόσμιοι πρωταθλητές στο καλλιτεχνικό πατινάζ για τέταρτη φορά

Η Γκα­μπριέ­λα Παπα­δά­κη και ο παρ­τε­νέρ της Γκι­γιόμ Σιζε­ρόν, το κορυ­φαίο δίδυ­μο στην ιστο­ρία του καλ­λι­τε­χνι­κού πατι­νάζ που εκπρο­σω­πεί τη…