Περιήγηση: Γκιουλέν

Διεθνή
«Ερντογάν και Γκιουλέν ήταν μέλη της Ένωσης για την καταπολέμηση του κομμουνισμού σε συνεργασία με την CIA»

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της // «Οι καταγ­γε­λί­ες για τους Γκιου­λε­νι­στές αγνο­ή­θη­καν, διό­τι το κρά­τος χρη­σι­μο­ποιού­σε αυτούς τους ανθρώ­πους  εκεί­νη την επο­χή» δηλώ­νει ο…