Περιήγηση: Γκιουλσέν

Επικαιρότητα
Τουρκία: Συνελήφθη για «υποκίνηση μίσους» η τραγουδίστρια Γκιουλσέν

Ποι­κίλ­λες αντι­δρά­σεις έχει προ­κα­λέ­σει η σύλ­λη­ψη στην Τουρ­κία της διά­ση­μης τρα­γου­δί­στριας Γκιουλ­σέν αφού η εισαγ­γε­λία της Κων­στα­ντι­νού­πο­λης ξεκί­νη­σε έρευ­να σε…