Περιήγηση: Γκούλαγκ

Ιστορία
«Αρχιπέλαγος Γκούλαγκ»: Τα αντικομμουνιστικά μυθεύματα του Σολζενίτσιν αποκαλύπτονται

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Στο ποιόν, την ιδε­ο­λο­γία και τη δρά­ση του Αλε­ξά­ντρ Σολ­ζε­νί­τσιν έχου­με ανα­φερ­θεί στο πρό­σφα­το παρελ­θόν. Αξί­ζει όμως…