Περιήγηση: Γκρέγκορ Γκίζι

Κοινωνία
Δίκη της Χρυσής Αυγή: Χρονοτριβή της δίκης με διάφορα τεχνάσματα από την εγκληματική οργάνωση

Συνε­χί­στη­κε τις προη­γού­με­νες μέρες στη δίκη της ναζι­στι­κής εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης Χρυ­σή Αυγή στη δια­δι­κα­σία παρου­σί­α­σης των εγγρά­φων, η ανά­γνω­ση πληθώρας…