Περιήγηση: Γονιμότητα

Παιδεία
#video_γονιμοτητας από την Κεραμέως για τα σχολεία ή όταν ο άγιος Πορφύριος συνάντησε τον Σωκράτη κάπου στην Αφρική

Νυχθη­με­ρόν, η κυβέρ­νη­ση, με κάθε τρό­πο σε κάθε πεδίο κοι­νω­νι­κής ζωής τρο­φο­δο­τεί τον ανορ­θλο­γι­σμό  , τον σκο­τα­δι­σμό, τον αρνη­τι­σμό της…

Πολιτική
Ανακοίνωση της ΤΟ Ιωαννίνων του ΚΚΕ με αφορμή το διαβόητο συνέδριο για την γονιμότητα

Με αφορ­μή το συνέ­δριο για «την υπο­γο­νι­μό­τη­τα και την ανα­πα­ρα­γω­γι­κή αυτο­νο­μία», που ήταν να πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στα Γιάν­νε­να, με πρω­τα­γω­νι­στές επιχειρηματικούς…