Περιήγηση: Γρίπη

Προτεινόμενο
Σύγκριση του απολογισμού των θυμάτων της πανδημίας του νέου κορονοϊού με εκείνους άλλων θανατηφόρων ιών

Αν και ο απο­λο­γι­σμός των θυμά­των της παν­δη­μί­ας του νέου κορο­νοϊ­ού, που οδεύ­ει να ξεπε­ρά­σει το όριο των πέντε εκατομμυρίων…

Προτεινόμενο
Το αντιγριπικό εμβόλιο μπορεί να βοηθήσει την άμυνα του οργανισμού κατά του κορονοϊού, σύμφωνα με μελέτη

Το εμβό­λιο κατά της γρί­πης μπο­ρεί να βοη­θή­σει, του­λά­χι­στον ορι­σμέ­νους ανθρώ­πους, να αμυν­θούν καλύ­τε­ρα κατά του κορο­νοϊ­ού SARS-CoV‑2 και της…

Υγεία
ΕΟΔΥ: Tο αντιγριπικό εμβόλιο μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο νόσησης και  θανάτου από τη γρίπη

Με την ευκαι­ρία της κορύ­φω­σης του φετι­νού επο­χι­κού επι­δη­μι­κού κύμα­τος της γρί­πης, ο Εθνι­κός Οργα­νι­σμός Δημό­σιας Υγεί­ας τονί­ζει ότι το…