Περιήγηση: Γραμματόσημα

Πολιτισμός
Δυο ζωγραφικά έργα του Θεόφιλου κοσμούν τη νέα αναμνηστική σειρά γραμματοσήμων – Φεγιέ των ΕΛΤΑ

Δύο έργα του λαϊ­κού ζωγρά­φου Θεό­φι­λου Χατζη­μι­χα­ήλ από τις συλ­λο­γές του Μου­σεί­ου Νεό­τε­ρου Ελλη­νι­κού Πολι­τι­σμού (πρώ­ην Μου­σείο Ελλη­νι­κής Λαϊ­κής Τέχνη)…