Περιήγηση: Γραφείο Τύπου ΚΕ ΚΚΕ

Επικαιρότητα
Γ.Τ. της ΚΕ του ΚΚΕ: Η μόνιμη επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα αποτελεί τη μοναδική επίλυση σ’ αυτό το διαχρονικό ζήτημα

Σε σχό­λιό του, για την ακύ­ρω­ση της συνά­ντη­σης Μητσο­τά­κη — Σού­νακ, το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ σημειώ­νει τα…

Διεθνή
Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ: Η νέα προωθούμενη συμφωνία με την Τουρκία μετατρέπει τους ξεριζωμένους σε πιόνια ενός ευρύτερου επικίνδυνου γεωπολιτικού παζαριού

Το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ εξέ­δω­σε το εξής σχό­λιο για τη συνε­δρί­α­ση του ΚΥΣΕΑ: «Η σημε­ρι­νή συνε­δρί­α­ση του ΚΥΣΕΑ…

Πολιτική
ΚΚΕ: Κυβερνητική απάτη με τις τριετίες – Μονιμοποιείται ο μηχανισμός για την αναστολή τους

Σε σχό­λιό του το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ για την κυβερ­νη­τι­κή απά­τη με τις τριε­τί­ες σημειώ­νει: «Με τη δημο­σιο­ποί­η­ση της τρο­πο­λο­γί­ας για τις τριε­τί­ες απο­δει­κνύ­ε­ται περίτρανα…

Διεθνή
Γ.Τ. _ΚΕ _ΚΚΕ: Η ΕΕ μαζί με την κυβέρνηση και τις τοπικές αρχές είναι βασικός υπεύθυνος για το έγκλημα στη Θεσσαλία

Τις ευθύ­νες της ΕΕ για τις πλημ­μύ­ρες, διό­τι συστη­μα­τι­κά απέρ­ρι­πτε ως μη επι­λέ­ξι­μες τις δαπά­νες για αντι­πλημ­μυ­ρι­κά έργα, επι­ση­μαί­νει σε…

Επικαιρότητα
ΤΟ ΚΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ: Το πρόβλημα είναι η πολιτική που θυσιάζει τις ανάγκες των πολλών στον βωμό του κέρδους των λίγων

https://atexnos.gr/%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%b9%cf%84%ce%ae%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b5-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%cf%8c%cf%82-%ce%bd%ce%b1%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%bb%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%bf/ Σε σχό­λιο του για την παραί­τη­ση του Μ. Βαρ­βι­τσιώ­τη, το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ, σημειώ­νει: «Όσες αλλαγές…

Διεθνή
ΚΚΕ: Η κυβέρνηση εμπλέκει πιο βαθιά το λαό στο μακελειό του ιμπεριαλιστικού πολέμου με ανυπολόγιστες συνέπειες

Σε ανα­κοί­νω­σή του σχε­τι­κά με δημο­σιεύ­μα­τα για τη συμ­φω­νία Ελλά­δας – Ουκρα­νί­ας και τα συγ­χα­ρη­τή­ρια του Βολο­ντι­μίρ Ζελέν­σκι, το Γραφείο…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Ελεύθερη πρόσβαση του λαού στις παραλίες, κατάργηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας

Να εξα­σφα­λι­στεί η ελεύ­θε­ρη πρό­σβα­ση του λαού σε όλες τις παρα­λί­ες, με κατάρ­γη­ση κάθε επι­χει­ρη­μα­τι­κής δρα­στη­ριό­τη­τας, ζητά το ΚΚΕ που…

Επικαιρότητα
Το ΚΚΕ για τις δηλώσεις του πρωθυπουργού: Αντί η κυβέρνηση να πάρει όλα τα μέτρα που απαιτούνται, εξαγγέλλει την επιτάχυνση της «πράσινης μετάβασης»

Σε σχό­λιό του για τις εξαγ­γε­λί­ες του πρω­θυ­πουρ­γού σχε­τι­κά με τα δάση και τις πυρ­κα­γιές, το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ…

Διεθνή
ΚΚΕ: ΝΑΤΟ, ΗΠΑ & ΕΕ προσπαθούν να μετατρέψουν το Κυπριακό σε εργαλείο εδραίωσης της κυριαρχίας τους στην Ανατ. Μεσόγειο

Συμπλη­ρώ­νο­νται σήμε­ρα 49 χρό­νια από την 20ή Ιού­λη 1974, μέρα εκδή­λω­σης της τουρ­κι­κής εισβο­λής στην Κύπρο, που μετά την ολοκλήρωσή…