Περιήγηση: Γρηγόρης Ριζόπουλος

Ποίημα
Χρήστος Ζήκος: Παράκληση

(Στη μνή­μη του αγα­πη­τού μας Γρη­γό­ρη Ριζο­που­λου, λαϊ­κού αγω­νι­στή, δια­κε­κρι­μέ­νου αρχι­τέ­κτο­να και γλύ­πτη) Τη Μού­σα μου παρα­κα­λώ Να πάρει ένα…

Κοινωνία
Πέθανε ο Γρηγόρης Ριζόπουλος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Κρατουμένων Αγωνιστών Μακρονήσου

Το ΚΚΕ με λύπη ανα­κοι­νώ­νει το θάνα­το του Γρη­γό­ρη Ριζό­που­λου, προ­έ­δρου της Πανελ­λή­νιας Ένω­σης Κρα­του­μέ­νων Αγω­νι­στών Μακρο­νή­σου (ΠΕΚΑΜ). Ο Γρηγόρης…