Περιήγηση: ΓΣΕΕ Παναγόπουλος

Επικαιρότητα
Ηγετική ομάδα της ΓΣΕΕ: Δεν τους ξεπλένει ούτε το καλύτερο Spa στα πολυτελή ξενοδοχεία

Video of Τα πει­στή­ρια για την απά­ντη­ση Πανα­γο­που­λου για τον απο­κλει­σμό δημοσιογραφων:"Παίρνω το μπά­νιο μου" “Δεν τους ξεπλέ­νουν ούτε τα…

Επικαιρότητα
Αποφασιστική απάντηση στην απεργοσπασία με συγκέντρωση έξω από τη ΓΣΕΕ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ-ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ-ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ: Απο­φα­σι­στι­κή απά­ντη­ση στη διαρ­κή προ­σπά­θεια της ηγε­τι­κής ομά­δας της ΓΣΕΕ να υπο­νο­μεύ­σει την 24ωρη απερ­γία για τις 18…

Επικαιρότητα
Η σκυτάλη της αντικομμουνιστικής επίθεσης στον διορισμένο Γ. Παναγόπουλο! — Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ

Τη σκυ­τά­λη της συντο­νι­σμέ­νης επί­θε­σης στους κομ­μου­νι­στές, αλλά και στα Σωμα­τεία και τους αγώ­νες των εργα­ζο­μέ­νων, τόσο για Σωμα­τεία εργατών,…