Περιήγηση: Γυάρος

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Να αποτραπεί η εγκατάσταση ανεμογεννητριών στη μαρτυρική Γυάρο

Αντι­δρά­σεις προ­κα­λεί η από­φα­ση της Απο­κε­ντρω­μέ­νης Διοί­κη­σης Νοτί­ου Αιγαί­ου να εγκρί­νει την εγκα­τά­στα­ση “ανε­μο­λο­γι­κού ιστού” από την «Αιο­λι­κή Ολύ­μπου Εύβοιας…

Επικαιρότητα
«Τιμή και δόξα στους αλύγιστους της Γυάρου»: Συγκινητική εκδήλωση του ΚΚΕ για τα αποκαλυπτήρια του μνημείου

Σε μια ιδιαί­τε­ρα συγκι­νη­τι­κή εκδή­λω­ση στη Γυά­ρο, ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, καλω­σό­ρι­σε εκ μέρους της ΚΕ…