Περιήγηση: Γυμνάσια

Παιδεία
Τα σχέδια της κυβέρνησης για το άνοιγμα των σχολείων και την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

Στα σχο­λεία και στα σχέ­δια της κυβέρ­νη­σης για την επι­στρο­φή των μαθη­τών στα θρα­νία ανα­φέρ­θη­κε η υφυ­πουρ­γός Παι­δεί­ας Σοφία Ζαχα­ρά­κη. Όπως…