Περιήγηση: γυναίκες στο ΔΣΕ

Επικαιρότητα
Καινούργιος ουρανός: Οι γυναίκες στον Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας | Πρεμιέρα στο 23ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

Ιστο­ρί­ες της Κατο­χής Ντο­κι­μα­ντέρ με χρο­νι­κή αφε­τη­ρία στην περί­ο­δο μετά την συμ­φω­νία της Βάρ­κι­ζας, στα χρό­νια της Λευ­κής Τρο­μο­κρα­τί­ας. Εντούτοις,…