Περιήγηση: Γυναίκες του Παπαδιαμάντη

Εκδηλώσεις
Οι «Γυναίκες του Παπαδιαμάντη» στη σκηνή

«Γυναί­κες του Παπα­δια­μά­ντη» είναι ο τίτλος της παρά­στα­σης που ανε­βαί­νει από 15 Δεκέμ­βρη, στο θέα­τρο «Χώρα», σε σύν­θε­ση Κει­μέ­νων — σκη­νο­θε­σία Πέτρου Ζού­λια. Η Νένα Μεντή μαζί με…