Περιήγηση: Γυπαετοί

Επικαιρότητα
Έγκλημα! Έντεκα γυπαετοί δηλητηριασμένοι στην περιοχή του φαραγγιού της Κλεισούρας

Σε μια πολύ σοβα­ρή απο­κά­λυ­ψη προ­χώ­ρη­σε χθες σε ανα­κοί­νω­ση της η Ελλη­νι­κή Ορνι­θο­λο­γι­κή Εται­ρεία κάνο­ντας λόγο για δηλη­τη­ρί­α­ση 11 γυπα­ε­τών στην…