Περιήγηση: Γ ΕΛΜΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κοινωνία
«Βλέπαμε …Survivor, κύριε!»

Με μια ανα­κοί­νω­ση – πρω­το­βου­λία που ξαφ­νιά­ζει ευχά­ρι­στα οι καθη­γη­τές της Γ’ ΕΛΜΕ Θεσ­σα­λο­νί­κης ασκούν σκλη­ρή κρι­τι­κή στο survivor χαρακτηρίζοντας…