Περιήγηση: Γ. Μηλιώνης

Πολιτική
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΛΟΥΪΖΑΣ ΡΑΖΟΥ: Το ΚΚΕ θα συνεχίσει να φωτίζει το δρόμο της πραγματικής διεξόδου για το λαό

Συνέ­ντευ­ξη στο ΑΠΕ-ΜΠΕ (Αθη­ναϊ­κό-Μακε­δο­νι­κό Πρα­κτο­ρείο Ειδή­σε­ων) στο δημο­σιο­γρά­φο Γ. Μηλιώ­νη, έδω­σε η Λου­ΐ­ζα Ράζου, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.…